Sunday, November 13, 2011

Artikli analüüs

Valisin lugemiseks T. D. Wilsoni artikli "The nonsense of 'knowledge management'" http://informationr.net/ir/8-1/paper144.html

Algul väike kokkuvõte loetust:
Tuleb teha vahet informatsiooni ja teadmiste vahel. Teadmine on see, mida me teame: saame aru ja õpime. Kõik see, mis toimub meie peas. Oma teadmisi saame me väljendada suuliselt, kirjalikult, piltidena, žestidena ja kehakeelena. Sellised sõnumid ongi mitte teadmine vaid informatsioon. Schutz ütles 1967. aastal, et iga inimese teadmised on biograafiliselt määratletud.
Kõik, mis on väljaspool meid on andmed või informatsioon ja seda saab hallata. Teadmisi ei saa hallata. Tegelikult on meil väga väike kontroll oma teadmiste üle. Enamuse õpitust me unustame.
Seejärel uuritakse põhjalikult terminoloogia esinemist kirjatükkides.

No comments:

Post a Comment