Sunday, February 27, 2011

3. nädal: biheivioristlik õppimiskäsitlus

Õppimisteooriad on väga põnevad ja paar aastat tagasi tegin enda jaoks skeemi, et asja selgeks saada. Tookord oligi üllatuseks see, et tegelikult tegutseme me koolis siiani biheivioristlikku õppimisparadigmat silmas pidades ja seda on väga raske muuta.

Kodutöö: Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes õpidisaini kirjeldus, milles on järgmised elemendid:
Valisin ühe esitluse http://www.slideboom.com/presentations/137426/Tenses, sest tavaliselt kiputakse just esitluste puhul kasutama biheivioristlikku lähenemist. Kujutame ette olukorda, kus õpetaja selgitab esitluse abil inglise keeles aegade kasutamist. Õpilased kuulavad ja proovivad ära aimata, mis ajaga on tegemist.

Kes õpib? Peaksid õppima õpilased, aga tihti juhtub nii, et õpib see, kes teeb esitlust.
Mida õpib? Aegade kasutamist inglise keeles.
Kuidas treenitakse? Skeemide ja piltide kaudu esitatakse näiteid aegade kasutamisest. Õpilased peavad näite järgi otsustama, mis ajaga on tegemist.
Kordamine? Kordamine puudub.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Tagasiside tuleb õpetajalt ja on sõnaline.
Interaktiivsus? Puudub.
Võistlusmoment? Õpilane, kes kõige rohkem aegu ära arvab, saab kõige rohkem kiita.

Sunday, February 20, 2011

2. nädal iPad

iPad tutvustatakse videos kui lihtsat ja käepärast vahendit, mis võimaldab lihtsalt Internetis surfata, raamatuid lugeda, filme vaadata, erinevaid rakendusi kasutada jne.
Õpilubavuse uuringu tulemusest selgus, et vastajate arvates oli iPadi kasutamine lihtne ja interaktiivne. Kõige vähem arvati, et iPad muudab õppeprotsessi.

Ka minu jaoks on iPad praegu lihtsalt uus tehniline vahend, mis tegelikult midagi uut ei too. Kõike seda saaks teha ka tavalise sülearvutiga. Tõesti on iPad mugavam ja käepärasem, kuid ma usun, et sisulised muudatused on veel ees. Kahjuks ei tutvustatud videos erinevaid rakendusi, mida on iPadi jaoks loodud. See on koht, kus võiks unistama hakata. Näiteks võiks iPadi abil teha ka keskkonnauuringuid (mõõta temp, õhuniiskust, CO2 jne) või kasutada iPadi kui skännerit, mis näiteks käsitsi kirjutatud teksti digitaalseks muudaks.

Tuesday, February 8, 2011

Haridustehnoloogi ametiposti töökirjeldus

Tiigrihüppe SA haridustehnoloogina on minu ülesandeks propageerida haridustehnoloogi tööd koolis, blogis on selle tarvis päris palju postitusi http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/search/label/haridustehnoloog.
Vaatasin läbi ka Varje esitluse ja artikli. Tore oli näha, et Varjele oli inspiratsiooniks olnud üks minu joonis, mille abil ma kunagi selgitasin haridustehnoloogi ülesandeid ja positsiooni üldhariduskoolis.
Praeguseks olen olnud juba 4. aastat üldhariduskoolis haridustehnoloog. Tööle asudes pidi päris tõsiselt mõtlema ametijuhendile, mis sobiks üldhariduskooli. Koos üldhariduskoolide haridustehnoloogide võrgustikuga http://haridustehnoloog.wordpress.com/ töötasime välja ametijuhendi, mis peaks sobima kõigisse üldhariduskoolidesse.