Saturday, March 19, 2011

5. nädal

Kasutades uurimusliku õppe etappe kirjeldage ühte autentset õpisituatsiooni oma valdkonnas, mida saab haridustehnoloogiliste vahenditega toetada.

Teatud ainetes on uurimusliku õppega kergem tegeleda ja teatud ainetes raskem. Kuna õpetan koolis inglise keelt, siis see on just see aine, kus uurimuslikku õpet on vähem. Aga kirjeldan ühte projekti eelmisest õppeaastast.

Aine: inglise keel
Klass: 5.
Teema: Tenses (ajad)
Väljund: http://gagtenses.wikispaces.com/

Probleemi püstitamine ja uurimisküsimuste sõnastamine:
Õpitud aegade meeldetuletamine esitluse abil: http://www.slideboom.com/presentations/137426/Tenses
Loome ise õppematerjali, mis kergendab aegade õppimist.
Kuidas õpetada aegu koomiksite abil?

Uuringu planeerimine:
Õpilaste jagamine gruppidesse. Iga grupp loosib endale ühe aja.
Toondoo keskkonna tutvustamine http://koolielu.ee/pg/tools/read/1103

Plaanide elluviimine:
Grupitöös luuakse koomiksid, mis tekstina sisaldavad ainult ühte aega.
Koomiksitele lisatakse küsimused ja harjutused.

Tulemuste analüüs ja tõlgendamine:
Koomiksite esitlemine klassikaaslastele.
Materjalide publitseerimine http://gagtenses.wikispaces.com/

No comments:

Post a Comment