Sunday, February 27, 2011

3. nädal: biheivioristlik õppimiskäsitlus

Õppimisteooriad on väga põnevad ja paar aastat tagasi tegin enda jaoks skeemi, et asja selgeks saada. Tookord oligi üllatuseks see, et tegelikult tegutseme me koolis siiani biheivioristlikku õppimisparadigmat silmas pidades ja seda on väga raske muuta.

Kodutöö: Loo biheivioristlikku õpiparadigma arvesse võttes õpidisaini kirjeldus, milles on järgmised elemendid:
Valisin ühe esitluse http://www.slideboom.com/presentations/137426/Tenses, sest tavaliselt kiputakse just esitluste puhul kasutama biheivioristlikku lähenemist. Kujutame ette olukorda, kus õpetaja selgitab esitluse abil inglise keeles aegade kasutamist. Õpilased kuulavad ja proovivad ära aimata, mis ajaga on tegemist.

Kes õpib? Peaksid õppima õpilased, aga tihti juhtub nii, et õpib see, kes teeb esitlust.
Mida õpib? Aegade kasutamist inglise keeles.
Kuidas treenitakse? Skeemide ja piltide kaudu esitatakse näiteid aegade kasutamisest. Õpilased peavad näite järgi otsustama, mis ajaga on tegemist.
Kordamine? Kordamine puudub.
Kuidas stimuleeritakse õppimist (negatiivne või positiivne tagasiside)? Tagasiside tuleb õpetajalt ja on sõnaline.
Interaktiivsus? Puudub.
Võistlusmoment? Õpilane, kes kõige rohkem aegu ära arvab, saab kõige rohkem kiita.

No comments:

Post a Comment